CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO DÀN ĐỀ CHUẨN NHẤT

✅ Tạo Dàn Xổ Số✅ Tạo Mức Số
✅ Tạo dàn đề ngẫu nhiên✅ Ghép Lô Xiên
✅ Tạo dàn đề 2D,3D✅ Tạo dàn đề 4D
✅ Ghép Dàn Đề✅ Tạo dàn đặc biệt

TẠO MỨC SỐ – LỌC DÀN 2D


Số

TẠO DÀN 3D – 4D


3D
4D

2-3D

TẠO DÀN ĐẶC BIỆT


Đầu
Đuôi
Tổng

Thêm
Bỏ

Chạm
Tổng

Thêm
Bỏ

Bộ Tổng

Thêm
Bỏ

 

GHÉP ĐỀ THEO CAN CHI | TÀI XỈU | CHẴN LẺ | TỔNG HIỆU | DÀN ĐỀ KÉP BẰNG | KÉP LỆCH

Dàn 2D-1Dàn 2D-2

GHÉP XIÊN (LÔ ĐÁ)


Chọn Xiên